Bu kılavuz Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-Bilet projelerinde, sisteme giriş, başvuru ve fatura onaylama aşamalarında kullanılacakolan imzalama aracı yazılımının kullanımı ile ilgili hususlarda kullanıcıların ihtiyaç duyacağı temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Baycom tarafından Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden alıntı yapılmıştır. (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu v1.0)

İmzalama Aracı Hakkında

İmzalama aracı, internet tarayıcılarının Java desteğini çekmesinden ve çekecek olmasından dolayı geliştirilmiştir. Bu yüzden ileriki dönemlerde imzalama aracı kullanılmadan fatura imzalamak, e-Fatura portaline giriş yapmak, başvuru yapmak ve Başkanlığın geliştirdiği mali mühür gerektiren diğer işlemleri yapmak mümkün olmayabilir.

Gerekli Programlar ve Ayarlar

İmzalama aracının çalışması için bilgisayarınızda Java’nın (JRE) en az 1.7 32 Bit versiyonunun (java son surumu ilede uyumlu çalışmaktadır java.com adresinden güncelleme yapabilirsiniz) kurulu olması gerekmektedir. Kullanıcıların aşağıdaki ayarları yapması gerekebilir.

1. Bilgisayarınızın Başlat menüsü altında yer alan Denetim Masası (Control Panel) dizinine ulaşılır.

2. Denetim Masası içerisinde yer alan Java ikonuna çift tıklanarak Java Kontrol Paneli açılır.

3. Java kontrol paneli üzerinde Java Sekmesi seçilir ve View butonuna tıklanır.

4. Açılan pencerede yer alan Runtime Parameters alanına

-Djava.security.debug=sunpkcs11 değeri yazılarak OK butonuna tıklanır. Böylelikle Parametre ayarı tamamlanmış olur.

İmzalamaAracıKullanımı
İmzalama Aracının Çalıştırılması

Bir önceki bölümde anlatılan ayarlar tamamlandıktan sonra imzalama aracını çalıştırmak için öncelikle https://www.efatura.gov.tr/EFaturaWebSocket/EFaturaWebSocket.jnlp bağlantısından EFaturaWebSocket.jnlp dosyası indirilmelidir. İndirilen dosyaya çift tıklanıp çalıştırılmalıdır. Eğer herhangi bir onay ekranı gelirse gerekli izinler ve yetkiler “Run(Çalıştır)” diyerek verilmelidir.

Gerekli yetki ve izinler verildikten sonra İmzalama aracı aşağıdaki gibi çalışmaya başlayacaktır. Uygulama imza yapılabilmesi için kapatılmamalıdır.

Bu aşamadan sonra, son adım olarak kullanılan İnternet tarayıcısında gerekli ayarlar yapılmalıdır. Bu ayarlar bir sonraki bölümde anlatılmıştır.

İnternet Tarayıcı Ayarları

e-İmza kullanılması gereken ekranlarda kullanılan tarayıcı “İmza socket sunucusuna erişilemedi. Lütfen imza socket yazılımını çalıştırıp sayfayı yenileyiniz.” şeklinde hata verebilir. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, 3.1 bölümünde tarif edildiği şekilde imzalama aracı yazılımı çalıştırılmamış olabilir, ikincisi ise kullandığınız tarayıcı (Chrome,Firefox..vs), imzalama aracı yazılımına erişemiyor olabilir. Tarayıcıların imzalama aracına erişebilmesi için bazı ayarların yapılması gerekmektedir.

İmzalama aracı https://localhost:8543 adresi üzerinden mali mühür kullanılan ekranlarla iletişimini sağladığı için bu adresin tarayıcıya güvenli bir site olarak tanıtılması gerekir. Popüler kullanılan tarayıcılarda bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki bölümde anlatılmıştır.

Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra mali mühür kullanılan ekranlar yeniden açılmalı veya sayfa yenilenmeli yukarda belirtilen hatanın alınmadığndan emin olunmalıdır.

Internet Explorer

İmzalama aracını Internet Explorer aracılığıyla kullanabilmek için , Internet Explorer sürümü 10 ve üzeri olmalıdır. (Windows 10 kullanıcısı iseniz varsayılan tarayıcı olarak internet explorer seçmiz olmanız gerekir)

1. İnternet Explorer’ın ayarlar bölümü açılır. Security(Güvenlik) sekmesine gelinir. Local Intranet(Yerel Intranet) seçilip Sites(Siteler)‘e tıklanır. Gelen menüdeki varsa seçili tüm seçimler kaldırılıp OK’e basılıp ayarlar kaydedilir.

2. Internet Explorer’ın ayarlar bölümü açılır. Content(İçerik) sekmesine gelinir.Certificates(Sertifikalar) tıklanır. Gelen menüden Trusted Root Certification Authorities(Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri) bölümüne gelinir. Ardınan İmport (Al) tıklanır.

Çıkan ekranda Next(İleri) tıklanır. Tekrar Next(İleri) tıklanır. https://www.efatura.gov.tr/EFaturaWebSocket/certs/localhost.cer adresinden indirilen localhost.cer dosyası Browse(Gözat) butonu ile seçilip Next(İleri) tıklanır. Son olarak çıkan uyarı mesajı Yes(Evet) denilerek kabul edilir ve işlem bitirilir.

4. Bu işlemlerin ardından. Tarayıcının adres satırına https://localhost:8543 yazılır ve bu adrese gidilir. Çıkan uyarı mesajında ikinci seçenek olan “Continue to this website(not recommended) (Bu web sitesine devam et (önerilmez))”. seçilip işlem tamamlanır.

5. Son olarak aşağıdaki ekran gelmelidir. Bu ekran imzalama aracının Internet Explorer ile başarılı şekilde iletişim kurduğunu gösterir.

İmzalama Aracının Kapatılması

İmzalama aracı yazılımı istenildiği takdirde pencere kapatma tuşundan veya Menü->Kapat kullanılarak kapatılabilir.

Mevcut çalışan bir imzalama aracı varsa ikinci bir program tekrar çalıştırılamaz. Açık olan imzalama aracı kapatılıp; yeni bir tanesi açılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu V1.2 Kasım 2019 PDF dosyasını buradan indirebilirsiniz.