19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

01.01.2020 Tarihinden Sonra 5.000 TL üzeri Faturalar Kağıt Ortamında Düzenlenemeyecek.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vuk509tebnot.pdf

E-Arşiv Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Faturalar Hangi Faturalar ?

  • Bir firmaya aynı gün içinde katma değer vergisi dahil 5.000 TL fatura kesecekseniz e-arşiv faturası kesmeniz gereklidir.
  • Karşı taraf vergi mükellefi değil ise aynı gün içinde katma değer vergisi dahil 30.000 TL üzeri bir fatura kesecekseniz e-arşiv faturası kesmeniz gerekli.( Yurt dışına kesilen faturalarınızda dahil. )

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL ‘yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenmemesi halinde 353.maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

Fatura tutarını bölerek kesip, bu sistem üzerinden kesmesem olur mu ?

Hayır olmaz , kesemezsiniz aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilir. Faturaların vergi dahil olarak toplam tutarı aşar ise e-arşiv fatura olarak düzenlemeniz gerekli.

Ertesi gün keserim, üç güne bölerim ne var gibi riskli işleri tercih etmemenizi öneririm, tespiti artık son derece çok kolay. (Ba&Bs formları )

Peki Faturayı Nasıl Keseceğim ?

Bu faturaları kesmek için e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmak zorunda değilsiniz. Mali Mühür için ödeme yapmanıza veya e-Fatura/e-Arşiv fatura düzenleyebileceğiniz bir program kullanmanıza gerek yok. Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasına kulanıcı kodu ve şifre ile giriş yaparak ilgili e-Arşiv Faturaları portal üzerinden düzenleyeceksiniz. Bu arada E-Arşiv faturası üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme dakika ve saati de bulunması gerekiyor.